رویارویی حمل‌ونقل لندن با بحران ورشکستگی

رویارویی حمل‌ونقل لندن با بحران ورشکستگی

صادق‌خان، شهردار لندن مدعی است حمل‌ونقل لندن ممکن است بدون بودجه اضافی ورشکست شود و او به دنبال بسته بلندمدت حمایتی است زیرا مسافران به دلیل بیماری همه‌گیر کووید کاهش یافته است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار