تولید متانول کشور ۱۴ برابر نیاز داخلی است

تولید متانول کشور ۱۴ برابر نیاز داخلی است

قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: نیاز داخلی پلی‌اتیلن‌ها در کشور حداکثر سالانه ۱.۵ میلیون تن است، همچنین در حال حاضر ظرفیت اسمی‌ سالانه تولید متانول در کشور ۱۴ میلیون تن بوده که و میزان مصرف آن در کشور کمتر از یک میلیون تن در سال است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار