۴ متهم اصلی رسوب کالا در گمرکات

۴ متهم اصلی رسوب کالا در گمرکات

یکی از نقدهای جدی فعالان اقتصادی به دولت ماندن کالاهایشان در گمرکات به خاطر تعدد دستورالعمل، بخشنامه و مصوبات است، به گونه‌ای که تمام بخش‌ها سردرگم شدند و نمی‌دانند دولت در قبال آنها چه سیاستی را پیش گرفته و قرار است در آینده چه سیاست‌هایی دنبال شود. به گزارش افکارنیوز، تعدد تصمیمات باعث شد که