دلیل کاهش قیمت محصولات مدیران‌خودرو

دلیل کاهش قیمت محصولات مدیران‌خودرو

چند روزی است که کاهش قیمت محصولات مدیران‌خودرو بحث‌های زیادی را به دنبال داشته است. این در حالیست که با توجه به اعمال مالیات بر ارزش افزوده از خودروهای داخلی، طبیعتا قیمت خودروها بایستی به نسبت پیش از اعمال مالیات صفر تا پنج درصدی، گران‌تر شود اما بخشنامه قیمتی محصولات مدیران‌خودرو در بهمن ماه نشان از کاهش میلیونی قیمت‌ها نسبت به دی ماه و پیش از آن دارد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار