هیولای مرسدس بنز در تونل باد (فیلم)

هیولای مرسدس بنز در تونل باد (فیلم)

تلاش شده‌است که طراحی ظاهری آام‌گ جی‌تی مشابه مدل پیشین خود، اس‌ال‌اس آام‌گ باشد. کمان‌های چرخ عریض، ارتفاع کلی کمتر بدنه و خط سقف فست‌بک شیب‌دار مشابه مدل اس‌ال‌اس آام‌گ هستند، اما درهای جانبی آام‌گ جی‌تی، به‌جای بازشدن به‌صورت بال‌پرنده‌ای که نخستین بار در دههٔ ۱۹۵۰ در مدل ۳۰۰اس‌ال استفاده شدند، به‌شکل مرسوم و رو به جلو باز می‌شوند.

قیمت خودروی مرسدس بنز در بازار

قیمت خودروی مرسدس بنز در بازار

آنچه در زیر می‌آید قیمت روز انواع مرسدس بنز صفر و کارکرده در بازار تهران طی دی ماه ۹۸ است که ممکن است تا ۵ درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.