کارمندان این شرکت‌های دولتی رکورددار دریافت بالاترین حقوق و مزایا هستند/ میانگین دریافتی کارمندان، بالای ۵۲ میلیون تومان در ماه

کارمندان این شرکت‌های دولتی رکورددار دریافت بالاترین حقوق و مزایا هستند/ میانگین دریافتی کارمندان، بالای ۵۲ میلیون تومان در ماه

ماهیت این شرکت‌ها با سودآوری تناقض دارد. شرکت‌هایی که در عین ساختار ناکارآمد غالبا مدیران انتصابی و غیرمتخصص دارد و پرسنل آن سفارشی استخدام می‌شوند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار