گزارش مستند از ماجرای جوهای جوانه‌زده

گزارش مستند از ماجرای جوهای جوانه‌زده

اعلام عدم رسیدگی به وضعیت جوهای وارداتی متعلق به شرکت امور پشتیبانی دام در بندر چابهار که در بارندگی اخیر خسارت دیده و جوانه زده است با واکنش‌های متفاوت و البته متناقضی همراه بوده که در اسناد موجود مشهود است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار