پاداش مشترکان کم مصرف چقدر است؟

پاداش مشترکان کم مصرف چقدر است؟

بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۰ دولت موظف به توزیع عادلانه یارانه‌های انرژی و مدیریت تقاضای مصرف شده است و بر اساس آئین‌نامه هیئت وزیران، مشترکان برق که بتوانند مصرفشان را در چارچوب الگو کاهش دهند، مشمول پاداش می‌شوند. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار