تبدیل سواحل مکران به مراکز تربیت نیروی بومی ماهر

تبدیل سواحل مکران به مراکز تربیت نیروی بومی ماهر

معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به صدور مجوز تاسیس بیش‌ از ۴۳۰۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای از زمان استقرار دولت سیزدهم، از ارائه آموزشهای مهارتی به نیروهای بومی مناطق آزاد و سواحل مکران خبر داد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار