۷۰ درصد هزینه‌های نانوایان در نرخ مصوب دیده نشده است

۷۰ درصد هزینه‌های نانوایان در نرخ مصوب دیده نشده است

دبیر کل اتاق اصناف ایران گفت: هزینه های نانوایان طی یک سال گذشته افزایش یافته و تنها قیمت آرد ثابت مانده است. این در حالی است که نرخ آرد تنها ۲۵ درصد هزینه نانوایان را شامل می شود، اما ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه های نانوایان در نرخ مصوب نان دیده نشده است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار