کاهش ذخایر جهانی نخود!

کاهش ذخایر جهانی نخود!

طبق داده‌های جهانی، ذخایر جهانی نخود، امسال می‌تواند تا ۲۰ درصد کاهش یابد. آب‌وهوا و جنگ به ذخایر حبوبات آسیب رسانده و قیمت موادغذایی را افزایش داده و تولیدکنندگان موادغذایی را با مشکل مواجه کرده است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار