طرح جامع بنادر کوچک کشور در حال نهایی شدن است

طرح جامع بنادر کوچک کشور در حال نهایی شدن است

راستاد با بیان اینکه با وجود شیوع کرونا کشتیرانی در کشور ما تعطیل نشد، اظهار داشت: اگرچه دریانوردان در ناوگان اقیانوس‌پیما مشکلاتی داشتند، اما این مشکلات تا اندازه‌ای رفع شده است.