قادری: دوگانگی در اجرای طرح نکاشت کنار گذاشته شود

قادری: دوگانگی در اجرای طرح نکاشت کنار گذاشته شود

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار است که به دلیل اجرای طرح «نکاشت» در استان اصفهان و استان های دیگر پولی پرداخت شود باید به مردم حوزه زرقان نیز پرداخت شده و این دوگانگی‌ها کنار گذاشته شود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار