۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تا سال آینده وارد مدار می‌شود

۳۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی تا سال آینده وارد مدار می‌شود

تابستان امسال باوجود چالش‌های متعدد در تامین برق و پیش‌بینی احتمال خاموشی، بدون مشکل سپری شد؛ اما تضمینی وجود ندارد که سال آینده و حتی زمستان پیش‌رو با مشکل تامین برق مواجه نشویم. به همین دلیل وزارت نیرو مکلف شده برنامه‌های جدی را در این راستا تدوین کند که یکی از آن‌ها احداث بیش از ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید در نقاط مختلف طی یکسال آینده است.