پرند بیشترین متقاضی را دارد

پرند بیشترین متقاضی را دارد

در استان تهران ۹۲۰ هزار متقاضی برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند که بیشترین تعداد ثبت نام کنندگان از شهر جدید پرند با ۲۰۱ هزار نفر بوده‌اند. به طور کلی نیز در استان تهران عملیات اجرایی ۳۰ هزار واحد آغاز شده و در برخی شهرستان‌ها مثل رباط کریم اسکلت‌بندی واحدها به اتمام رسیده است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار