نبود شفافیت مالی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی قابل قبول نیست

نبود شفافیت مالی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه های علوم پزشکی قابل قبول نیست

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت که عدم شفافیت ۸۱ هزار میلیارد تومانی بخش بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قابل قبول نیست، آن هم در شرایطی که دولت برای تدوین منطقی و عاقلانه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در گام اول باید انضباط مالی بودجه را افزایش دهد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار