ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت پرسرعت صحیح نیست

ادعای ایجاد یک‌میلیون پورت پرسرعت صحیح نیست

مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه یکی از راهبردهای اصلی وزارت ارتباطات در این دولت توسعه زیرساخت‌های شبکه ارتباطات ثابت و ایجاد دسترسی پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری است تأکید کرد که این توسعه با مخابرات یا حتی بدون مخابرات، انجام خواهد شد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار