شرکتهای پیمانکاری بلای جان کارگران شده‌اند!

شرکتهای پیمانکاری بلای جان کارگران شده‌اند!

یک فعال کارگری، حفظ امنیت شغلی، ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و حذف شرکتهای پیمانکاری را از مطالبات اصلی جامعه کارگری عنوان کرد و از وزارت کار خواست تا نسبت به کسانی که درصدد ایجاد حاشیه‌های مزدی و تحریک کارگران هستند، ‌ واکنش قاطع نشان بدهد. ؛
تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری در سال جدید

تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و پیمانکاری در سال جدید

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، ساماندهی قراردادهای کار و تعیین تکلیف نیروهای کار قراردادی و پیمانکاری را از اولویتهای سال جدید دانست و ابراز امیدواری کرد: فاصله بین دستمزد و هزینه معیشت خانوارهای کارگری به تدریج کاهش یابد تا عقب افتادگی مزدی کارگران جبران شود. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار