از پولهایی که دو برابرش را گرفتند تا هیات عاملی که مثل داور پینگ‌پنگ است!

از پولهایی که دو برابرش را گرفتند تا هیات عاملی که مثل داور پینگ‌پنگ است!

آنچه که مسئولان در تحلیل وضعیت صندوق توسعه ملی اعلام می‌کنند حاکی از عملکرد نامناسب صندوق طی ۱۰ سال فعالیت آن است؛ موضوعی که از تحمیل فشار دولت‌ها بر منابع صندوق و عدم استقلال کافی آن گرفته تا ابعادی دیگر نشأت گرفته است. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار