ایجاد زیر ساخت‌های کالا برگ الکترونیک در حال پیگیری است

ایجاد زیر ساخت‌های کالا برگ الکترونیک در حال پیگیری است

سخنگوی دولت با بیان اینکه فراهم شدن زیر ساخت‌ها برای ارائه کالابرگ الکترونیک در چند برنامه موازی در حال پیگیری است،گفت: تا زمانی که زیر ساخت‌های کالابرگ الکترونیکی فراهم نشود، شیوه پرداخت یارانه به صورت نقدی ادامه خواهد داشت.؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار