عجیب ترین کتابخانه چین!(+عکس)

عجیب ترین کتابخانه چین!(+عکس)

«این پروژه همانند یک فانوس دریایی کوچک معنوی است که به صورت مداوم تکه‌ های مختلفی از طبیعت را به دنیای فوق العاده مطالعه و کتاب خوانی پیوند می‌دهد.» ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار