پیشنهادی برای کسب سود در بورس

پیشنهادی برای کسب سود در بورس

یک کارشناس بازار سرمایه، گفت: سرمایه‌گذاران اگر تحمل کنند و با نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری در بورس نگاه کنند، به طو حتم می‌توانند بازدهی بیشتری را از این بازار نسبت به سایر بازارها کسب کنند. علی اسلامی به روند این روزهای معاملات بورس اشاره کرد و گفت: بازار سهام تا چند وقت گذشته به دلیل