مقصر بحران کم‌آبی مردم هستند یا مسوولان؟

مقصر بحران کم‌آبی مردم هستند یا مسوولان؟

بحران آب یا شاید بهتر بگوییم ابر بحران کشور، چند سالی است که در قلب ایران رخنه کرده و شاید با قطعیت بتوان گفت که گذر از آن دیگر کار ساده‌ای نیست؛ گذری که حتی اگر همین لحظه نیز تدبیری جدی برای آن اندیشیده نشود، آینده تیره‌تری را برجای می‌گذارد. ؛
خودروسازی فردا

آخرین اخبار