مالیات بر ارزش افزوده ۱۵ سال اخیر فراریان مالیاتی محاسبه می‌شود

قانون بودجه ۱۴۰۳

جیب نیوز – مطابق قانون بودجه ۱۴۰۳ مالیات کسانی که نسبت به ارایه اظهارنامه مالیاتی خود بین سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۲ اقدام نکرده‌اند از روش‌هایی مثل حسابرسی سامانه‌ای بر اساس میزان فعالیت، سوابق مالیاتی و اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات، مالیات آنها محاسبه و اعمال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، روز گذشته بخش دوم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به همراه جداول آن از سوی محمد مخبر ـ سرپرست ریراست جمهوری به سازمان برنامه وبودجه ابلاغ شد.

مطابق بند «ت» از تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ به وزارت امور اقتصادی و  دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هریک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تا کنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مودیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهارنامه برآوردی تولید نماید.

در صورت اعتراض این‌گونه مودیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیات موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

جریمه‌های مودیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می‌شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

حکم این بند به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزودته سنوات مذکور و هم‌چنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هریک از دوره‌های آنها قطعی نشده است نیز تسری می‌یابد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا