گرانی نان به آرد مربوط نیست

گرانی نان به آرد مربوط نیست

رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران درباره گران‌شدن قیمت نان تأکید کرد: آرد در این ‌بین نقش اندکی داشته و عموماً به هزینه‌ های جاری نانوایی باز می گردد.

نماینده مجلس: افزایش قیمت نان ، دارو و شیرخشک تبدیل به بحران شده / در ۱۵ استان شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم اما برخی از دولتمردان ما تکذیب می‌کنند

نماینده مجلس: افزایش قیمت نان ، دارو و شیرخشک تبدیل به بحران شده / در ۱۵ استان شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم اما برخی از دولتمردان ما تکذیب می‌کنند

متأسفانه برخی از دولتمردان ما این موضوعات را تکذیب می‌کنند، اما قیمت نان، دارو و شیرخشک افزایش پیدا کرده. در بیش از ۱۵ استان ما شاهد افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت نان هستیم که این موضوع مردم را بسیار ناراحت کرده است.

تغییر قیمت نان از سوی استاندارها

تغییر قیمت نان از سوی استاندارها

نان قوت غالب مردم بوده و پس از ۳ سال قیمت آن در بعضی استان‌های کشور افزایش یافته است؛ در مشهد نان بربری از ۱,۱۵۰ تومان با افزایش حدود ۴۳ درصدی به ۱,۶۵۰ تومان در یک هفته اخیر رسیده است.

فرایند تخصیص آرد به نانوایان تغییر کرد/ مردم می‌توانند درمورد کیفیت نان نظر دهند

فرایند تخصیص آرد به نانوایان تغییر کرد/ مردم می‌توانند درمورد کیفیت نان نظر دهند

مشاور وزیر اقتصاد در تشریح فاز دوم طرح مدیریت هوشمندانه یارانه آرد و نان توضیح داد که در فاز دوم ضمن آنکه فرایند تخصیص آرد به نانوایان تغییر کرده است، امکان اظهار نظر مردم در مورد کیفیت نان نانوایان در یک برنامه فراهم می‌شود.