علت شکست کاهش نرخ سود بانکی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با برشمردن عوامل دخیل در شکست سیاست کاهش نرخ سود بانکی گفت: نوسانات و عدم تعادل ها در بازار ارز ناشی از کارکرد بانک مرکزی نیست.

به گزارش مهر، علی دیواندری در دومین روز از همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: با توجه به شرایط پیش رو و تاثیرانی که بازارهای مختلف در بخش مالی بر روی یکدیگر به جای گذاشته اند، راهکارهای ثبات مالی از سوی کارشناسان و مسئولان بانک مرکزی مطرح شده تا بتوانیم به صورت اساسی و عمقی تر به این مسئله و حل این چالش ورود کنیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: عدم پایداری در مباحث مالی مشکلات بسیاری را برای نظام اقتصادی ایران ایفا کرده که البته آسیب های ایجاد شده منجر به عدم برنامه ریزی دقیق و بلندمدت در بخش مالی و اقتصاد ایران شده است.

وی تصریح کرد: اگر بخش واقعی اقتصاد بخواهد فعالیت صحیحی داشته باشد نیازمند رفع موانع پیش روی خود است که در این میان باید توجه داشت که رشد و بالندگی اقتصاد و تبدیل آن به یک محرک نیازمند حمایت بخش مالی و عملکرد منسجم آن است، ضمن اینکه بخش مالی زمانی می تواند به صورت منسجم و یکپارچه عمل کند که در درون خود هماهنگی و انسجام داشته باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: شبکه بانکی ایران باید با استانداردهای جهانی هماهنگ سازی شده، چرا که مادمی که سایر بخش های مالی با این نظام هماهنگ نباشند، موفق نخواهیم بود.

وی در ادامه به تصمیم نظام بانکی برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره و گفت: متاسفانه بی توجهی به این تصمیم در سایر بازارها موفقیت های لازم در تحقق این سیاست را در پی نداشت، بنابراین به نظر می رسد بخش مالی کشور نیاز به تغییرات بنیادین دارد که در سایه آن سایر اجزا از جمله بازار سرمایه نیز باید در مسیرهای هماهنگ با نظام بانکی عمل نمایند.

دیواندری، صنعت بیمه را از جمله دیگر بخش های مهم مالی کشور دانست و خاطرنشان کرد: نمی توان در شرایطی که سیاست هایی در حوزه پولی وجود دارد به موضوعات مرتبط با صنعت بیمه بی توجه بود، ضمن اینکه بخش مالی واقعی دو بال پرواز یک پرنده بوده که اگر رشد واقعی را در اقتصاد طلب می کنیم باید این دو بال هماهنگ با هم عمل نمایند.

وی گفت: رژیم ارزی و نوسانات و عدم تعادل هایی که شاهد آن هستیم بابت کارکرد نظام بانکی و بانک مرکز ی نیست، بنابراین این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا