جزئیات پاداش مدیریت مصرف برق صنایع اعلام شد

جیب نیوز – مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر جزئیات پاداش مدیرت مصرف برق صنایع را اعلام کرد و گفت: اجرای برنامه‌های مدیریت بار در بخش صنعت نسبت به سال گذشته تعدیل شده است.

به گزارش ایسنا،  عبدالامیر یاقوتی با بیان این که یکی از مؤلفه‌های مهم مصرف بخش صنعت است، گفت: این مولفه با توجه به مقدار مصرف و قابلیت جابجایی مصرف در ساعات و ایام مختلف، نقش مهمی در برنامه‌های مدیریت بار دارد.

وی برنامه‌های مدیریت بار را جزئی از برنامه‌های تامین برق پایدار عنوان کرد و برنامه‌ریزی و اجرای دقیق آن را بسیار مهم دانست.

یاقوتی با اشاره به این که اصناف و فعالان بخش صنعت با دیماند مصرفی کمتر از ٣٠ کیلووات (حدود ٩٣ درصد صنایع و صنوف) و خارج از شهرک‌های صنعتی از مدیریت بار برنامه‌ریزی شده، معاف هستند، خاطرنشان کرد: این گروه از مشترکان می‌توانند با انعقاد تفاهم‌نامه با شرکت‌های توزیع در برنامه‌های متنوع مدیریت بار شرکت کرده و پاداش همکاری دریافت کنند.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر همچنین گفت: مشترکان صنعتی با مصرف از ٣٠ کیلووات در خارج شهرکهای صنعتی و تمامی مشترکان داخل شهرکهای صنعتی تا ٢٠٠٠ کیلووات، صرفاً یک روز در هفته مطابق برنامه در مدیریت بار همکاری می‌کنند که این گروه از مشترکان می‌توانند مصرف برق خود را به روز جمعه بدون هیچ‌گونه محدودیتی انتقال دهند.

به گفته یاقوتی، مشترکان با قدرت مصرفی ٢٠٠٠ کیلووات به بالا نیز با توجه به فرآیند تولید محصول خود به صورت پیوسته با کاهش مصرف در ایام گرم در برنامه‌های مدیریت بار شرکت می‌کنند. ‌این مشترکان نیز مجازند در ساعات ٢٤ تا ٨ صبح و روزهای جمعه بدون محدودیت مصرف برق داشته باشند.

وی در ادامه در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده برای مشترکانی که اقدام به ایجاد نیروگاه یا صرفه‌جویی در مصرف برق کنند، نیز گفت: شهرک‌های صنعتی و مشترکان صنعتی دیگر که اقدام به ایجاد نیروگاه تولید پراکنده در شهرک یا محل کارخانه کنند، معادل ١.٢ برابر نیروگاه بهره‌برداری شده از مدیریت بار برنامه‌ریزی شده معاف بوده و می‌توانند با انعقاد تفاهم نامه در برنامه های متنوع مدیریت بار همکاری کرده و پاداش دریافت کنند.

یاقوتی در همین زمینه اضافه کرد: شهرک‌های صنعتی و سایر مشترکانی که اقدام به ایجاد نیروگاه خورشیدی در شهرک یا محل کارخانه کنند معادل ١.٣ برابر نیروگاه احداث و بهره‌برداری شده از مدیریت بار برنامه‌ریزی شده معاف بوده و می توانند با انعقاد تفاهم نامه در برنامه های متنوع مدیریت بار همکاری کرده و پاداش دریافت کنند و مشترکان صنعتی که نسبت به اصلاح فرآیند تولید در جهت صرفه جویی مصرف برق اقدام کنند، معادل ١.٣ قدرت کاهش یافته از برنامه های مدیریت بار معاف خواهند بود.

وی با اشاره به ماده ٤ قانون مانع زدایی از صنعت برق که مشترکان انرژی بر را موظف کرده تا ١٤٠٤، همه نیاز خود به برق را با احداث نیروگاه تامین کنند، تصریح کرد: با توجه به روند کنونی لازم است این صنایع برنامه های خود برای ایجاد نیروگاه را تسریع بخشند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا