تیر افزایش قیمت مواد غذایی ژاپن به سنگ خورد

تیر افزایش قیمت مواد غذایی ژاپن به سنگ خورد

بر اساس نظرسنجی، سرعت افزایش قیمت مصرف‌کننده ژاپن در سال آینده به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت که نشان‌دهنده کاهش نزدیک به ۸۰ درصدی برنامه‌های شرکت‌های مواد غذایی برای افزایش قیمت‌ها در سال آینده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

اوضاع ژاپن خوب نیست!

اوضاع ژاپن خوب نیست!

یک نظرسنجی نشان داد که در بحبوحه عدم اطمینان فزاینده در مورد چشم‌انداز سومین اقتصاد بزرگ جهان، فعالیت کارخانه ژاپن برای پنجمین ماه متوالی در اکتبر کاهش یافت در حالی که بخش خدمات ضعیف‌ترین رشد خود را در سال جاری تجربه کرد.

اوضاع اقتصادی ژاپن خوب می شود؟

اوضاع اقتصادی ژاپن خوب می شود؟

اوئدا گفت که بانک مرکزی می‌تواند پایان دادن به کنترل منحنی بازده و تعدیل سیاست نرخ بهره منفی را در زمانی که هدف تورم دو درصد در دسترس است، در نظر بگیرد.