کاهش تورم سالانه کشاورز و دامدار سنتی

مرکز آمار اعلام کرد

جیب نیوز – براساس گزارش مرکز آمار ایران، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در دوازده منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶.۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۷.۲ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته‌است.

به گزارش ایسنا، براساس اعلام مرکز آمار ایران،  در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی»  ۱۴۳۳.۱ محاسبه شده که نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۵.۶ درصد افزایش داشته‌است. در این ماه شاخص دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) با رشد ۳۶.۷ درصد مواجه بوده‌است.

افزایش تورم نقطه به نقطه

براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۳۵.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۱.۱ درصد)، ۴.۵ واحد درصد افزایش داشته‌است. در این ماه بیش‌­ترین تورم نقطه به نقطه با ۹۷.۸ درصد مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره» و کم‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۱.۲ درصد مربوط به گروه «زراعت» است. همچنین در این ماه شاخص قیمت تولیدکننده گروه «غلات» با کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل مواجه بوده‌است.

کاهش تورم سالانه

در اردیبهشت ماه سال جاری، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در دوازده منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۳۶.۷ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۳۷.۲ درصد)، ۰.۵ واحد درصد کاهش داشته‌است. در این ماه بیش‌ترین تورم سالانه مربوط به گروه «پرورش گوسفند و بره سنتی» با ۱۲۴.۷ درصد و کم‌ترین تورم سالانه مربوطه به گروه «غلات» با ۳.۳ درصد است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا